ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΧΑΤΖΗΣ, MD, PhD, Clinical Hypertension Specialist
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Αρχική Σελίδα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας στο σύγχρονο Δυτικό κόσμο, με τη στεφανιαία νόσο να κατέχει σημαντική θέση στην κατάταξη. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι σχετίζονται με την πρόκλησή τους είναι η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία, το κάπνισμα και το οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Επίσης, όλο και περισσότεροι δευτερεύοντες παράγοντες κινδύνου αναγνωρίζονται και εκτιμάται η αξία τους στην καθ' ημέρα κλινική εκτίμηση των ασθενών.

Πολυάριθμες επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει τη σημασία της πρόληψης στην καρδιαγγειακή ιατρική. Με τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα η καρδιαγγειακή πρόληψη με τη μορφή της αναγνώρισης και θεραπείας των παραγόντων κινδύνου είναι σήμερα πιο εφικτή από ποτέ. Επίσης, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε πρώιμες, μη κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, βάσει των οποίων εφαρμόζεται πιο εντατική αγωγή, με σκοπό την αποτροπή της εμφάνισης τωv καρδιαγγειακών νοσημάτων σε κλινικό επίπεδο. Αξιοσημείωτη όμως είναι και η πρόοδος της επιστήμης σε επίπεδο θεραπείας - επεμβατικής ή μη - των καρδιοπαθών, με συνέπεια τη σημαντική βελτίωση της πρόγνωσης στην πλειονότητα αυτών.

Με επίγνωση των προαναφερθέντων και με προσήλωση και σεβασμό στον άνθρωπο, φιλοδοξία μου είναι να προσφέρω ποιοτικές υπηρεσίες σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας των νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος, με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

Δημήτριος Χατζής, MD, PhD